ຮັບສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນຫຼາຍ

ຮັບສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນຫຼາຍ ——————– (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ວິທີສະໝັກ: 1. ແບບຟອມ (ດາວໂຫຼດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ພາສປອດ (ກ໋ອບປີ້) ——————– ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ຢູ່ຄອມເມັ້ນ) ຫຼື ອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ວ໋ອດແອັບ ຢູ່ຄອມເມັ້ນ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ໂມງລັດຖະການ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຄົວປາ ແລະ ແພັກປາ 15 ຄົນ (ຍິງ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຄົວປາ ແລະ ແພັກປາ 15 ຄົນ (ຍິງ) ອາຍຸ 18-25 ປີ (ປິດຮັບ 11/10/2023) ——————– (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ວິທີສະໝັກ: 1. ແບບຟອມ (ດາວໂຫຼດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ພາສປອດ (ກ໋ອບປີ້) ——————– ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ຄອມເມັ້ນ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ຄອມເມັ້ນ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316…