ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 28/9/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 28/9/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 3 ຕຳແໜ່ງ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/715063903998493 ——————– 2. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ກໍ່ສ້າງ ລວມ 30 ຄົນ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/710725714432312 ——————– 3. ທະນາຄານ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Customer Service for Japanese 1 ຕຳແໜ່ງ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/711509051020645 ——————– 4. ຮັບສະໝັກລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703195838518633

ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 3 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 3 ຕຳແໜ່ງ (ລາຍລະອຽດອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ຄອມເມັ້ນ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ ໂມງລັດຖະການ)

ທະນາຄານ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Customer Service for Japanese 1 ຕຳແໜ່ງ

ທະນາຄານ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Customer Service for Japanese 1 ຕຳແໜ່ງ (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ ໂມງລັດຖະການ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ກໍ່ສ້າງ ລວມ 30 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ກໍ່ສ້າງ ລວມ 30 ຄົນ (ດ່ວນ!!! ສຳພາດພາຍໃນອາທິດນີ້) ——————– (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໜັງສືຜ່ານແດນ (ກ໋ອບປີ້) ——————– ສົນໃຈເຂົ້າມາຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ: info@nmslao.com ——————– ສອບຖາມລາຍລະອຽດ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ…

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 18/9/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 18/9/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຍິງ/ຊາຍ) ລວມ 18 ຄົນ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/707625731408977 ——————– 2. ຮັບສະໝັກລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703195838518633

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 14/9/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 14/9/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຍິງ/ຊາຍ) ລວມ 18 ຄົນ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703263721845178 ——————– 2. ຮັບສະໝັກລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703195838518633

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 11/9/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 11/9/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຍິງ/ຊາຍ ລວມ 18 ຄົນ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703263721845178 ——————– 2. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ (ຍິງ) ຢູ່ໂຮງງານ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ ເພີ່ມອີກ 10 ຄົນ (ສະເພາະຜູ້ມີພາສປອດ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/704493018388915 ——————– 3. ຮັບສະໝັກລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703195838518633 ——————– 4. ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ https://www.facebook.com/NMSLao/posts/702240241947526

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໂຮງງານ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ ເພີ່ມອີກ 10 ຄົນ (ສະເພາະຜູ້ມີພາສປອດ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໂຮງງານ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ ເພີ່ມອີກ 10 ຄົນ (ສະເພາະຜູ້ມີພາສປອດ) ——————– (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 5. ກ໋ອບປີ້ ພາສປອດ (ຕ້ອງມີ) ——————– ສົນໃຈເຂົ້າມາຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ: info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ——————– ສອບຖາມລາຍລະອຽດ:…

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 6/9/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 6/9/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຍິງ/ຊາຍ ລວມ 18 ຄົນ (ດ່ວນ) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/703263721845178 ——————– ໂລເຄຊັ້ນ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຍິງ/ຊາຍ ລວມ 18 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຍິງ/ຊາຍ ລວມ 18 ຄົນ ——————– (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 5. ກ໋ອບປີ້ ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ——————– ສົນໃຈເຂົ້າມາຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ: info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ——————– ສອບຖາມລາຍລະອຽດ:…