ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ດ່ວນ! ປິດຮັບສະໝັກ 23/3/2023 ———— ລາຍລະອຽດ: ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ເປີດຮັບ ນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ ໃນ 3 ສາຂາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ສາຍກໍ່ສ້າງ 2. ສາຍລ້ຽງໝູ 3. ສາຍລ້ຽງໄກ່ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ເພດ: ຊາຍ ອາຍຸ: 18 – 32 ປີ ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສາມາດມາປະຈຳຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ ມີອັດຕາກິນໃຫ້ທຸກຄົນໃນແຕ່ລະອາທິດ ———— ເອກະສານສະໝັກຮຽນ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊື່ອ 1 ຕຳແໜ່ງ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊື່ອ 1 ຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.000.000 ກີບ ເງື່ອນໄຂ: – ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ – ອາຍຸ: 22 – 35 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ບໍ່ມີປະສົບການກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້) – ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຊັ່ນ: Word, Excel – ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຊື່ສັດ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ໜ້າວຽກ: – ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບລູກຄ້າ – ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ອນອະນຸມັດສິນເຊື່ອ – ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອບໝາຍ ——————– ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມນີ້) https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1…

ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 8/3/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ

ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຂາຍ 4 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/590559199782298 ————— ຮັບສະໝັກ ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງແກສ 2 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/589846229853595

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ: ພະນັກງານຂາຍ 4 ຕຳແໜ່ງ

ພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ (ພາສາເກົາຫລີ) ເງິນເດືອນ: 200-350 ໂດລ້າ (ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ) ເພດຍິງ: ອາຍຸ 20-40 ປີ ເງື່ອນໄຂ: ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາໃດໜຶ່ງ – ມີທັກສະໃນການຂາຍ; ສື່ສານພາສາເກົາຫລີໄດ້ – ມີບຸກຄະລິກດີ; ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ – ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ; ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະໄດ້ – ເວລາເຮັດວຽກ 5:30 ເຊົ້າ – 1:30 ກາງຄືນ (ເຮັດວຽກເປັນກະ) ຂຶ້ນກັບນາຍຈ້າງຈັດຕາຕະລາງໃຫ້ – ເຮັດວຽກ 9 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ (ພັກຜ່ອນ 1 ຊົ່ວໂມງ) ——————————— ພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ (ພາສາອັງກິດ) ເງິນເດືອນ: 200-250 ໂດລ້າ (ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ) ເພດຍິງ: ອາຍຸ 20-40 ປີ ເງື່ອນໄຂ: ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງແກສ 2 ຕຳແໜ່ງ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ: 1.000 ໂດລ້າ ຂຶ້ນໄປ ເພດ: ຍິງ/ຊາຍ ອາຍຸ: 35 ປີ ຂຶ້ນໄປ ເງື່ອນໄຂ: ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາກົນຈັກ – ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ລະດັບດີ – ມີປະສົບການບໍລິຫານ ຫ້ອງການ; ໂຮງງານ ຫລື ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ – ເຮັດວຽກ: ຈັນ-ເສົາ 8:00-17:00 (ບາເສົາ) ——————————— ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງແກສ 2 ຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ: 2.000.000 ກີບ (ຖ້າຜ່ານງານ: 2.200.000 ກີບ) ໜ້າວຽກ: ຂັບລົດສົ່ງແກສ ເງື່ອນໄຂ: ມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດ A. B. C. ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາ; ສຸຂະພາບແຂງແຮງ – ສາມາດຂັບລົດສົ່ງແກສໃຫ້ລູກຄ້າພາຍໃນເຂດນະຄອນຫຼວງໄດ້ – ເຮັດວຽກ: ຈັນ-ເສົາ…

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດ່ວນ! ໜ້າວຽກ ລ້ຽງໄກ່ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 20 ຄົນ (ສົນໃຈໃຫ້ສະໝັກໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນ!)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດ່ວນ! ໜ້າວຽກ ລ້ຽງໄກ່ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 20 ຄົນ (ສົນໃຈໃຫ້ສະໝັກໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນ!) ———- – ເງິນເດືອນ: 15,000,000 ກີບ – ໜ້າວຽກ: ອະນາໄມຄອກໄກ່; ໃຫ້ອາຫານໄກ່ ແລະ ວຽກອື່ນໆ – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18-35 ປີ – ການສຶກສາ: ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຂໍ້ຫ້າມ: ສັກລາຍ; ບ່ອງຫູ ———- ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ…

ບໍລິສັດ ລຽວບິ ລາວ ຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານດ່ວນ: ຕຳແໜ່ງ Chief Engineer ແລະ IT Engineer

ບໍລິສັດ ລຽວບິ ລາວ ຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານດ່ວນ: ຕຳແໜ່ງ Chief Engineer ແລະ IT Engineer ——————– #ເງື່ອນໄຂ ຕຳແໜ່ງ Chief Engineer: – ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ICT – ມີປະສົບການຂຽນໂປຣແກຣມ 6 ປີ ຂຶ້ນໄປ – ສາມາດ ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດ ໄດ້ລະດັບດີ – ມີຄວາມສາມາດດ້ານ COMPUTER: – MS Office, Windows 10, Ubuntu, Android – JavaScript, CSS, HTML, jQuery, Java, C# – Cisco, FortiGate, Git, Subversion ໜ້າວຽກ: ອອກແບບ…