Welcome To NMS Lao Sole Co.,Ltd.

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ

ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

ຕິດຕໍ່ຫາເຮົາ

021 316703-04

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການກັບເຮົາ

ຄຸນນະພາບມາກ່ອນ

ເຮົາສົ່ງອອກແຕ່ແຮງງານຄຸນນະພາບຕາມກຳນົດເວລາ

ເຝິກອົບຮົມ

ແຮງງານຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຣົມທຸກຄັ້ງຈາກທີມງານກ່ອນອອກ

ຮັບປະກັນ

ມີການຮັບປະກັນແຮງງານຕາມເງືອນໃຂສັຍຍາທັ້ງສອງຝ່າຍ

ວ່ອງໄວທັນໃຈ

ແລ່ນເອກະສານວ່ອງໄວທັນໃຈຕາມກຳນົດເວລາ

ຄົບເຄື່ອງ

ມີສາຂາຫຼາຍກວ່າ 55 ສາຂາໃນ  7 ໃນທະວິບເອເຊຍ

5 ເຫັດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງເລືອກເຮົາ

ເຮົາສົ່ງອອກແຕ່ແຮງງານຄຸນນະພາບຕາມກຳນົດເວລາ
ແຮງງານຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຣົມທຸກຄັ້ງຈາກທີມງານກ່ອນອອກ
ມີການຮັບປະກັນແຮງງານຕາມເງືອນໃຂສັຍຍາທັ້ງສອງຝ່າຍ
ແລ່ນເອກະສານວ່ອງໄວທັນໃຈຕາມກຳນົດເວລາ
ມີສາຂາຫຼາຍກວ່າ 55 ສາຂາໃນ  7 ໃນທະວິບເອເຊຍ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ: 15.000.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ (ບໍ່ລວມ OT)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ: 15.000.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ (ບໍ່ລວມ OT) ——————– – ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ – ໄລຍະເຮັດວຽກ: 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ – ສະຫວັດດີການດີ – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ຈຸດສູງໄດ້ – ຂໍ້ຫ້າມ: ຫ້າມສັກລາຍ ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ລິ້ງດາວໂຫລດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3.…

Read more

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/05/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/05/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ——————– ໂລເຄຊັ້ນ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ລິ້ງດາວໂຫລດ): https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2023/04/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-27-4-2023.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ສຳເນົາ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ 5. ສຳເນົາ ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ——————– ສອບຖາມລາຍລະອຽດ: 021…

Read more