ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ (ດ່ວນ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ (ດ່ວນ) ——————– – ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 15.000.000 ກີບ (ບໍ່ລວມ OT) – ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ຈຸດສູງໄດ້ – ສຳພາດວັນທີ 21/4/2023 ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ…

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ ເພດຍິງ 10 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ ເພດຍິງ 10 ຄົນ ——————– – ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 15.000.000 ກີບ – ໜ້າວຽກ: ສາຍໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ – ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ລວງສູງ 155 cm ຂຶ້ນໄປ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ຂຶ້ນໄປ – ເຮັດວຽກເປັນກະ (ມີທັງກະເດິກ) – ສຳພາດວັນທີ 20/4/2023 ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4…

ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 6/4/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ

ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດຮັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຊາຍ) ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/6000950683297210 2. ສາຍໂຮງງານຕັດຫຍິບ (ຍິງ) ສະເພາະຜູ້ມີປະສົບການ ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/604697951701756 ——————– ສົນໃຈສະໝັກວຽກ ເປີດຮັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ຍິງ) ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/607408594764025 2. ພະນັກງານຂາຍ (ຍິງ/ຊາຍ) ສາມາດສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ, ຈີນ ຫລື ອັງກິດ ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/607896518048566

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ຕັດຫຍິບ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 6 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ຕັດຫຍິບ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 6 ຄົນ ——————– – ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 15.000.000 ກີບ – ໜ້າວຽກ: ສາຍໂຮງງານຕັດຫຍິບ – ເພດ: ຍິງ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຕ້ອງມີປະສົບການຕັດຫຍິບມາກ່ອນ – ມື້ຄັດເລືອກຈະໄດ້ຕັດຫຍິບຕົວຈິງໃຫ້ເບິ່ງ ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. ໜັງສືຜ່ານແດນ PASSPORT (ກ໋ອບປີ້)…

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ດ່ວນ! ປິດຮັບສະໝັກ 23/3/2023 ———— ລາຍລະອຽດ: ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ເປີດຮັບ ນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ ໃນ 3 ສາຂາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ສາຍກໍ່ສ້າງ 2. ສາຍລ້ຽງໝູ 3. ສາຍລ້ຽງໄກ່ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ເພດ: ຊາຍ ອາຍຸ: 18 – 32 ປີ ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສາມາດມາປະຈຳຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ ມີອັດຕາກິນໃຫ້ທຸກຄົນໃນແຕ່ລະອາທິດ ———— ເອກະສານສະໝັກຮຽນ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ…

ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 8/3/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ

ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຂາຍ 4 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/590559199782298 ————— ຮັບສະໝັກ ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງແກສ 2 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/589846229853595