ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 16/08/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 16/08/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນຫຼາຍ (ດ່ວນ) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/676594821178735 ——————– ໂລເຄຊັ້ນ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ 35 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ 35 ຄົນ (ຍິງ) ——————– (ລາຍລະອຽດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 5. ກ໋ອບປີ້ ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ——————– ສົນໃຈເຂົ້າມາຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ: info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ…

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/07/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/07/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຈາກ 4 ບໍລິສັດ ລວມ 40 ຄົນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ (ປິດຮັບ 14/8/2023) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/676594821178735

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຈາກ 4 ບໍລິສັດ ລວມ 40 ຄົນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຈາກ 4 ບໍລິສັດ ລວມ 40 ຄົນ ໜ້າວຽກ ສາຍກໍ່ສ້າງ (ປິດຮັບ 14/8/2023) ——————– (ລາຍລະອຽດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 5. ກ໋ອບປີ້ ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ——————– ສົນໃຈເຂົ້າມາຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ຢູ່ລຸ່ມ)…

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 17/07/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 17/07/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຄົວປາ ແລະ ແພັກປາ 15 ຄົນ (ຊາຍ) (ປິດຮັບ 25/7/2023) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/666961905475360 2. ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຜະລິດຈໍສຳຜັດໜ້າລົດ 15 ຄົນ (ຍິງ) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/667478382090379

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຜະລິດຈໍສຳຜັດໜ້າລົດ 15 ຄົນ (ຍິງ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຜະລິດຈໍສຳຜັດໜ້າລົດ 15 ຄົນ (ຍິງ) ——————– ລາຍລະອຽດວຽກ: – ເງິນເດືອນ: 15.000.000 ກີບ (ຫັກໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ ແລະ ບໍ່ລວມໂອທີ) – ໜ້າວຽກ: ຜະລິດຈໍສຳຜັດໜ້າລົດ – ເຮັດວຽກເປັນກະ (ມີກະເດິກນຳ) – ສະຖານທີ່: ແຂວງ ໂຕກຽວ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: – ເພດ: ຍິງ – ອາຍຸ: 18-30 ປີ – ເງື່ອນໄຂ: ບໍ່ເປັນຄົນສາຍຕາຍາວ, ບໍ່ເປັນພະຍາດເຈັບຫລັງ, ເຈັບແອວ ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ…

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຄົວປາ ແລະ ແພັກປາ 15 ຄົນ (ຊາຍ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານ ຄົວປາ ແລະ ແພັກປາ 15 ຄົນ (ຊາຍ) (ປິດຮັບ 25/7/2023) ——————– ລາຍລະອຽດວຽກ: – ເງິນເດືອນ: 15.000.000 ກີບ (ຫັກໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ ແລະ ບໍ່ລວມໂອທີ) – ໜ້າວຽກ: ຄົວປາ ແລະ ແພັກປາ – ສະຖານທີ່: ແຂວງ ໄຊຕະມະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18-25 ປີ – ລວງສູງ: 160 cm ຂຶ້ນໄປ (ປິດຮັບ 25/7/2023) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ)…

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/06/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/06/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ຮັບສະໝັກ ກໍ່ສ້າງ (ຊ່າງໂບກ, ຊ່າງຈອດ, ຫຼັກລານ) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/658772969627587 2. ຮັບສະໝັກ ກະເສດ (ເພດຍິງ ທີ່ໄປຍີ່ປຸ່ນມາແລ້ວເທົ່ານັ້ນ) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/655881646583386

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 26/06/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 26/06/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– 1. ຮັບສາຍກໍ່ສ້າງ ສຳພາດວັນທີ 28/6/2023 ນີ້ ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/655824623255755 2. ຮັບສາຍກະເສດ (ສະເພາະເພດຍິງ ທີ່ໄປຍີ່ປຸ່ນມາແລ້ວເທົ່ານັ້ນ!) ລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/655881646583386

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ວັນທີ 20-21/06/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 20-21/06/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– ດ່ວນ!!! ຕ້ອງການຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງຈຳນວນຫຼາຍ ກົດອ່ານລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/651249717046579