ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ໜ້າວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງ…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ System Engineer 1 ຕໍາແໜ່ງ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ System Engineer 1 ຕໍາແໜ່ງ (ໜ້າວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4…

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ໜ້າວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4…

ບໍລິສັດການຄ້າ (Trading Company) ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ບໍລິຫານຫ້ອງການທົ່ວໄປ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດການຄ້າ (Trading Company) ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ບໍລິຫານຫ້ອງການທົ່ວໄປ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າວຽກ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ https://www.nmslao.com/…/Register-JPNMS2021-1-1-1.pdf… 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້,…

ຈັດສົ່ງແຮງງານ 20 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາງລົດ IRC ທີ່ປະເທດໄທ ວັນທີ 21/6/2022

ຈັດສົ່ງແຮງງານ 20 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາງລົດ IRC ທີ່ປະເທດໄທ ວັນທີ 21/6/2022 ———— ສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ ທີ່ບໍລິສັດ nms ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 ———— ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ເບີ 021-316704 (ໃນໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 ໂມງ ແລະ 13:00-16:00 ໂມງ, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ)

ບໍລິສັດໄອທີ (IT Company) ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດໄອທີ (IT Company) ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 1. ຫົວໜ້າວິສະວະກອນໄອທີ (Chief Engineer) 1 ຕໍາແໜ່ງ 2. ພະນັກງານວິສະວະກອນໄອທີ (Engineer Staff) 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ https://www.nmslao.com/…/Register-JPNMS2021-1-1-1.pdf… 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ…

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ) 2. ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 3. ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 4. ບໍລິການລູກຄ້າ 2 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 5. ພະນັກງານຂາຍ 3 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) (ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– *ເອກະສານສະໝັກ 1. Curriculum Vitae & Cover letter 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໃບຜ່ານງານ…

Japanese teacher 1 Position

ປະກອບເອກະສານຍືນທີ່ບໍລິສັດ NMS Lao *ເອກະສານສະໝັກ 1. ຊິວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ຂຽນດ້ວຍໂຕເອງ) 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ Google Map: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00) 021 316703 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

ຮັບສະໝັກງານ ຝ່າຍຜະລິດຈຳນວນ 200 ຄົນ ຍິງ 80% ຊາຍ 20%

– ຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ – ຕຳແໜ່ງ: ຝ່າຍຜະລິດ 200ຕ່ຳແໜ່ງ (ຍິງ160) *ສະຖານທີ່ໂຮງງານ , ນິຄົມໄຊເສດທາ ຕັ່ງຢູ່ ເສັ້ນທາງ450ປີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ – ມີທີ່ພັກ, ລົດຮັບສົ່ງຈາກຫໍພັກຫາໂຮງງານ, ເງິນຂະຫຍັນ, ມີໂຮງອາຫານ – ເງິນເດືອນເລີມຕົ້ນ 1,400,000 ກີບ *ເງືອນໄຂ – ຈົບມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນຂື້ນໄປ ອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນ – ອາຍຸ 18-35 ປີ – ສຸຂະພາບແຂວງແຮງ, – ສາມາດສົ່ງເອກະສານFile PDF ທາງ Email: info@nmslao.com *ເອກະສານສະໝັກ 1. *ໃບສະໝັກແບບຟອມບໍລິສັດ 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ…