ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 3 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 3 ຕຳແໜ່ງ (ລາຍລະອຽດອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ຄອມເມັ້ນ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ ໂມງລັດຖະການ)

ທະນາຄານ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Customer Service for Japanese 1 ຕຳແໜ່ງ

ທະນາຄານ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Customer Service for Japanese 1 ຕຳແໜ່ງ (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ ໂມງລັດຖະການ)

ຮັບສະໝັກລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຮັບສະໝັກລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ NMS Lao ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ ໂມງລັດຖະການ)

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ລາຍລະອຽດໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ NMS Lao ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ ໂມງລັດຖະການ)

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/08/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/08/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊື່ອ

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊື່ອ ເງິນເດືອນ 3,000,000 ກີບ ——————– (ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ກ໋ອບປີ້ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ກ໋ອບປີ້ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 5. ກ໋ອບປີ້ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ NMS Lao ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຜນທີ່ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມ) ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ຫຼື ທາງເບີວ໋ອດແອັບຢູ່ລຸ່ມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704 (ຈັນ-ສຸກ…

ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ CHIEF ENGINEER

ເງິນເດືອນ: 774 USD (ຈ່າຍເປັນກີບ) ——————– (ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ຍື່ນ ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ບໍລິສັດ NMS Lao ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂລເຄຊັ້ນ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 ຫຼື ທາງອີເມວ info@nmslao.com ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316 704; 020 5541 0705 (ຈັນ-ສຸກ…

ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ຈຳນວນຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ

ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ຈຳນວນຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ (ສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ, ຈີນ ຫຼື ອັງກິດ ໄດ້) ——————– ເງິນເດືອນ: 200 – 350 ໂດລ້າ ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ ອາຍຸ: 20 – 40 ປີ ສາມາດສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ, ຈີນ ຫຼື ອັງກິດ ສະຫວັດດີການດີ, ມີເງິນຄ່ານໍ້າມັນລົດ, ມີເງິນໂອທີ ແລະ ອື່ນໆ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ສະໜາມບິນວັດໄຕ ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: (ດາວໂຫຼດຢູ່ລຸ່ມ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4.…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຝ່າຍຂາຍ ແລະ ແປພາສາ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຝ່າຍຂາຍ ແລະ ແປພາສາ ເງິນເດືອນ 270-490 ໂດລ້າ ——————– ເງື່ອນໄຂ: – ໄດ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນລະດັບດີ (N3 ຂຶ້ນໄປ) – ມີທັກສະໃນການຂາຍ ແລະ ເຈລະຈານຳລູກຄ້າ – ສາມາດເຮັດວຽກຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໄດ້ – ເຮັດວຽກ ຈັນ-ສຸກ 8:00-17:00 – ເງິນເດືອນແມ່ນສາມາດລົມກັນໄດ້ໃນເວລາສຳພາດ (ພິເສດ) ຖ້າມີໃບເສັງວັດລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນຮັບເງິນເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນ – ລະດັບ N1: 1.500.000 ກີບ – ລະດັບ N2: 1.000.000 ກີບ – ລະດັບ N3: 500.000 ກີບ – ໄລຍະທົດລອງວຽກ 30 ວັນ (ເງິນເດືອນ 90%) – ຄ່າຕອບແທນອື່ນໆ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນການປະກອບການຂອງບໍລິສັດ ——————– ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ:…

ທະນາຄານຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ແລະ ປະສານງານ

ທະນາຄານຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ແລະ ປະສານງານ ເງິນເດືອນ 20.000.000 ກີບ (ຂຶ້ນກັບປະສົບການ) ——————– ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: – ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ – ສະໜອງຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າ ທາງອີເມວ ຫຼື ວ໋ອດແອັບ – ປະສານງານກັບບໍລິສັດ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທາງທຸລະກິດໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ – ພັດທະນາກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍທາງທຸລະກິດ – ໜ້າວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: – ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາການທະນາຄານ, ການເງິນ, ເສດຖະສາດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຈົບປະລິນຍາໂທ MBA ແລະ ໄດ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ – ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3-6 ປີ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ – ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ…