ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ດ່ວນ! ປິດຮັບສະໝັກ 23/3/2023 ———— ລາຍລະອຽດ: ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ ເປີດຮັບ ນັກຮຽນກຽມພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກຽມສຳພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນ ໃນ 3 ສາຂາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ສາຍກໍ່ສ້າງ 2. ສາຍລ້ຽງໝູ 3. ສາຍລ້ຽງໄກ່ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ເພດ: ຊາຍ ອາຍຸ: 18 – 32 ປີ ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສາມາດມາປະຈຳຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ ມີອັດຕາກິນໃຫ້ທຸກຄົນໃນແຕ່ລະອາທິດ ———— ເອກະສານສະໝັກຮຽນ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ…

ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 8/3/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ

ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຂາຍ 4 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/590559199782298 ————— ຮັບສະໝັກ ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງແກສ 2 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) https://www.facebook.com/NMSLao/posts/589846229853595

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດ່ວນ! ໜ້າວຽກ ລ້ຽງໄກ່ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 20 ຄົນ (ສົນໃຈໃຫ້ສະໝັກໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນ!)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດ່ວນ! ໜ້າວຽກ ລ້ຽງໄກ່ ເພດຊາຍ ຈຳນວນ 20 ຄົນ (ສົນໃຈໃຫ້ສະໝັກໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນ!) ———- – ເງິນເດືອນ: 15,000,000 ກີບ – ໜ້າວຽກ: ອະນາໄມຄອກໄກ່; ໃຫ້ອາຫານໄກ່ ແລະ ວຽກອື່ນໆ – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18-35 ປີ – ການສຶກສາ: ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຂໍ້ຫ້າມ: ສັກລາຍ; ບ່ອງຫູ ———- ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ…

ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ✈️🇯🇵 ວັນທີ 6/2/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ👍👋

ຮັບສະໝັກງານ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນ 50 ຄົນ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ) ເງິນເດືອນ: 150,000 ເຢັນ ຫຼື 20,000,000 ກີບ ———- – ໜ້າວຽກ: ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ) – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18-35 ປີ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ຕ້ອງສາມາດເດີນທາງມາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ເພື່ອສຳພາດກັບນາຍຈ້າງ ———- ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ລຸ່ມນີ້ ຫຼື ມາເອົາທີ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. ປັສປອດ ທີ່ມີອາຍຸ…

ສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 27/1/2023

ສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 27/1/2023 ຮັບສະໝັກງານ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນ 50 ຄົນ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ) ເງິນເດືອນ: 150,000 ເຢັນ ຫຼື 20,000,000 ກີບ ———- – ໜ້າວຽກ: ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ) – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18-35 ປີ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ຕ້ອງສາມາດເດີນທາງມາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ເພື່ອສຳພາດກັບນາຍຈ້າງ ———- ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ລຸ່ມນີ້ ຫຼື ມາເອົາທີ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ)…

ຮັບສະໝັກງານ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນ 50 ຄົນ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ)

ຮັບສະໝັກງານ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ຈຳນວນ 50 ຄົນ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ) ເງິນເດືອນ: 150,000 ເຢັນ ຫຼື 20,000,000 ກີບ ———- – ໜ້າວຽກ: ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ປະກອບຫັຼກລານ) – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18-35 ປີ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ຕ້ອງສາມາດເດີນທາງມາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ເພື່ອສຳພາດກັບນາຍຈ້າງ ———- ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ລຸ່ມນີ້ ຫຼື ມາເອົາທີ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. ປັສປອດ ທີ່ມີອາຍຸ…