ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/05/2023

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກເຝິກອົບຮົມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 29/05/2023 ຂໍໃຫ້ນ້ອງໂຊກດີ ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ ——————– ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ——————– ໂລເຄຊັ້ນ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ລິ້ງດາວໂຫລດ): https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2023/04/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-27-4-2023.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມ) 3. ສຳເນົາ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 4. ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ 5. ສຳເນົາ ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ——————– ສອບຖາມລາຍລະອຽດ: 021…