ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານແປຮູບເນື້ອສັດ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານແປຮູບເນື້ອສັດ ——————– – ໜ້າວຽກ: ໂຮງງານແປຮູບເນື້ອສັດ – ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແຂວງ ຮັອກໄກໂດ – ໄລຍະເຮັດວຽກ: 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ – ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ 10 ຄົນ – ອາຍຸ: 19 – 30 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມປາຍຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບ: ແຂງແຮງດີ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະ ສາຍຕາປົກກະຕິດີ – ຂໍ້ຫ້າມ: ຫ້າມສັກລາຍ ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2023/04/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-27-4-2023.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1…