ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 27/4/2023

ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 27/4/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ ——————– ດ່ວນ! ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານຜະລິດອາໄລ່ລົດໃຫຍ່ (ຊາຍ 15 ຄົນ) ກົດອ່ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີສະໝັກ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/619748396863378