ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ (ດ່ວນ)

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສາຍກໍ່ສ້າງ ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ (ດ່ວນ) ——————– – ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 15.000.000 ກີບ (ບໍ່ລວມ OT) – ໜ້າວຽກ: ປະກອບຫລັກລານ – ເພດ: ຊາຍ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ຈຸດສູງໄດ້ – ສຳພາດວັນທີ 21/4/2023 ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ…