ສົ່ງນັກສຶກສາໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 6/4/2023 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ ເດີນທາງປອດໄພ

ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດຮັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ສາຍກໍ່ສ້າງ (ຊາຍ) ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/6000950683297210 2. ສາຍໂຮງງານຕັດຫຍິບ (ຍິງ) ສະເພາະຜູ້ມີປະສົບການ ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/604697951701756 ——————– ສົນໃຈສະໝັກວຽກ ເປີດຮັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ຍິງ) ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/607408594764025 2. ພະນັກງານຂາຍ (ຍິງ/ຊາຍ) ສາມາດສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ, ຈີນ ຫລື ອັງກິດ ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ: https://www.facebook.com/NMSLao/posts/607896518048566