ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ຕັດຫຍິບ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 6 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກ ຕັດຫຍິບ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 6 ຄົນ ——————– – ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 15.000.000 ກີບ – ໜ້າວຽກ: ສາຍໂຮງງານຕັດຫຍິບ – ເພດ: ຍິງ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ – ຕ້ອງມີປະສົບການຕັດຫຍິບມາກ່ອນ – ມື້ຄັດເລືອກຈະໄດ້ຕັດຫຍິບຕົວຈິງໃຫ້ເບິ່ງ ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. ໜັງສືຜ່ານແດນ PASSPORT (ກ໋ອບປີ້)…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ (ສາມາດສື່ສານພາສາ ອັງກິດ)

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ (ສາມາດສື່ສານພາສາ ອັງກິດ) ——————– ເງິນເດືອນ: 200 – 250 ໂດລ້າ ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ ອາຍຸ: 20 – 40 ປີ ເງື່ອນໄຂ: ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາໃດໜຶ່ງ ສາມາດສື່ສານພາສາ ອັງກິດ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະໄດ້ ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ສະຫວັດດີການດີ, ມີເງິນຄ່ານໍ້າມັນລົດ, ມີເງິນໂອທີ ແລະ ອື່ນໆ ——————– ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 4. ສຳມະໂນຄົວ…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ (ສາມາດສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ ຫຼື ຈີນ)

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແໜ່ງ (ສາມາດສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ ຫຼື ຈີນ) ——————– ເງິນເດືອນ: 300 – 350 ໂດລ້າ ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ ອາຍຸ: 20 – 40 ປີ ເງື່ອນໄຂ: ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາໃດໜຶ່ງ ສາມາດສື່ສານພາສາ ເກົາຫລີ ຫຼື ຈີນ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະໄດ້ ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ສະຫວັດດີການດີ, ມີເງິນຄ່ານໍ້າມັນລົດ, ມີເງິນໂອທີ ແລະ ອື່ນໆ ——————– ເອກະສານສະໝັກງານ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ຄອມເມັ້ນ) 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. ໃບປະກາດ ແລະ…