ຈັດສົ່ງແຮງງານ 20 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາງລົດ IRC ທີ່ປະເທດໄທ ວັນທີ 21/6/2022

ຈັດສົ່ງແຮງງານ 20 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາງລົດ IRC ທີ່ປະເທດໄທ ວັນທີ 21/6/2022 ———— ສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ ທີ່ບໍລິສັດ nms ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 ———— ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ເບີ 021-316704 (ໃນໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 ໂມງ ແລະ 13:00-16:00 ໂມງ, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ)